Jungqvist Arkitektur&Design

Varje projekt är unikt

Vi ser varje projekt som något unikt som har sina egna lösningar och förutsättningar

Vi tar fram handlingar i nära samabete med med våra knder såväl privata eller team hos byggföretag  eller bostadsbolag

 

 Nutida  Projekt

Privat bostad Färingsö

Ett sjönära hus som fångar in  ljus och soltimmar  ochsom inte förhäver sig i den lantliga omgivningen

Hus i grupp på Lidingö

Ett projekt där variation och takodling samt utnyttjande av yta med en stram budget var ledord

Fjällhus

Ett av de parhus för 10-12 bäddar i Klövsjö Jämtland i traditionell ramverksteknik

Här är ett axplock av projekt under de senaste åren

Vår kompetens och erfarenhet

Vårt kompetensområde sträcker sig från ny- och ombyggnation av fler- och enbostadshus samt  många typer av fritidhus från skärgård till fjäll samt renoveringar och ombyggnationer av hus med bevarande av kulturvärden samt även mindre byggnader som bodar och Attefallshus till rena inredningsuppdrag från hantverkarlokal till äldreboende

 
Vår syn på arkitekturen

Återvinning och hushållning av resurser inom byggnation är viktigt och att utgå från att ta till vara befintliga värden såväl kulturella samt rent materiella och förädla dessa sk upcycling är kontorets  viktigastegrundvärdering.

Ledord
 • Arkitekturen ska tillföra kvalitéer
 • Skönhet och anpassning till natur och kultur
 • Hållbarhet
 • Material som tål att åldras
 • Helhet och harmoni
 • Hellre mångfald än enfald

Vi är moderna och kreativa

Vi jobbar i nätverk och tar fram den kompetens som behövs för att följa projektet i hamn

Vi har mer än 20 års erfarenhet av allt från utredande skiss stadier till färdiga bygghandlingar vare sig det gäller ett Attefalls hus eller en detaljplan för ett mindre bostadsområde för kommunen alltid med brukaren i fokus och med ett gediget byggnadstekniskt kunnande som dels har en fot i byggnadstraditionen men även att ha koll på de senaste tekniska lösningarna hur vi exempelvis kan värma upp våra hus och välja lösningar som kombinerar det bästa av det traditionella och kombinera det med ny teknik för att minska miljöbelastningen.

Miljötänk
 • Cirkulär ekonomi
 • Uppvärdering
 • Ta till vara
 • Återanvänd 
 • Planspräng inte utan använd marken för att skapa olikheter 
 • Håll koll på ny & traditionell byggnadsteknik

© Copyright jungqvistarchitects.com