JUNGQVIST ARKITEKTER

Vi jobbar i nätverk och tar fram den kompetens som behövs för att följa projektet i hamn

Tidigare Projekt

Hus i grupp på Lidingö

Ett projekt där variation och tak odling samt utnyttjande av yta med en stram budget var ledord.

Privat bostad Färingsö

Ett sjö nära hus som fångar in  ljus och soltimmar  och som inte förhäver sig i den lantliga omgivningen.

Tidigare uppdrag

Detta projekt blev otroligt lyckat och ännu en nöjd kund.

"Varje projekt är unikt. Varje projekt har sina egna lösningar och förutsättningar."

JUNGQVIST ARKITEKTER

ABOUT US

Vi är moderna och kreativa

Vi jobbar i nätverk och tar fram den kompetens som behövs för att följa projektet i hamn
Vi har mer än 20 års erfarenhet av allt från utredande skiss stadier till färdiga bygghandlingar vare sig det gäller ett Attefalls hus eller en detaljplan för ett mindre bostadsområde för kommunen alltid med brukaren i fokus och med ett gediget byggnadstekniskt kunnande som dels har en fot i byggnadstraditionen men även att ha koll på de senaste tekniska lösningarna hur vi exempelvis kan värma upp våra hus och välja lösningar som kombinerar det bästa av det traditionella och kombinera det med ny teknik för att minska miljöbelastningen.

Vår kompetens och erfarenhet

Vårt kompetensområde sträcker sig från ny- och ombyggnation av fler- och enbostadshus samt  många typer av fritidhus från skärgård till fjäll samt renoveringar och ombyggnationer av hus med bevarande av kulturvärden samt även mindre byggnader som bodar och Attefallshus till rena inredningsuppdrag från hantverkarlokal till äldreboende

Vår syn på arkitekturen

Återvinning och hushållning av resurser inom byggnation är viktigt och att utgå från att ta till vara befintliga värden såväl kulturella samt rent materiella och förädla dessa sk upcycling är kontorets  viktigastegrundvärdering.

GRATIS OFFERT?

Vi finns här för dig och din vision. Kontakta oss idag för gratis offert